Barn i simbassäng - Kloraminer och astma

Med anledning av de belgiska myndigheternas beslut att avråda från simning med barn under 1 år sammanfattas kunskapsläget.

Kloraminer är en gas som bildas när kloret binder sig till kvävehaltiga ämnen. Gasen lägger sig strax ovan vattenytan och kan reta luftvägarna. Om det luktar starkt av klor i en simhall är det tecken på att det finns kloraminer i luften.

Det är mycket viktigt att simhallar har en god rening och god ventilation. Det är alltid mycket viktigt att vara ordentligt ren när man går ned i en simbassäng. Man ska duscha och tvätta sig noga, utan simkläder, och sedan skölja sig lika noga efteråt. Även håret ska tvättas. På så sätt minimeras halten klorgaser.

Det finns några äldre studier, framför allt från en belgisk forskare vid namn Bernard, som påvisar ett samband mellan vistelse i simhallar som renar med klor och ökad andel luftvägsbesvär pga av kloraminer. Nu har motsvarigheten till Socialstyrelsen i Belgien gått ut med rekommendationer att man inte ska ta bebisar till simhallar och oron spridit sig Sverige. Detta är mycket förvånande eftersom det finns färskare rön baserat på nyare stora studier med mycket hög kvalitet som pekar i motsatt riktning.

En debatt har pågått de senaste åren med anledning av de belgiska resultaten och detta har varit uppe i medierna med jämna mellanrum. Kunskapsläget är dock klarlagt och stora nya studier har också gjorts där man konstaterat att det inte finns något samband mellan att börja simma tidigt och utvecklingen av astma och andra luftvägsproblem. Tvärtom konstateras att de barn som påbörjade simträning kort efter födseln hade mindre astma, bättre lungfunktion och mindre andel luftvägsproblem än de som inte simmat. (Swimming Pool Attendance, Asthma, Allergies, and Lung Function in the Avon Longitudinal Study of Parents and Children Cohort, Font-Ribera L, Villanueva CM, Nieuwenhuijsen MJ, Zock JP, Kogevinas M, Henderson J. Am J Respir Crit Care Med. 2011;183:582-588)

Det finns även många studier som visar att det är väldigt bra för astmatiker att simträna och astmaläkare rekommenderar simträning till astmatiker hos både barn och vuxna.

I bassänger där baby- och småbarnssim bedrivs är hygienkraven alltid mycket höga vilket föräldrarna informeras noga om.

Sammanfattning: Det finns inga belägg för att avråda små barn att simma. Det finns tvärtom studier som visar att barn som får tidig simträning har lägre andel astma än de som inte simmar. Så fortsätt att simma med era barn och börja simma så tidigt som ni kan för att barnet ska få de livsviktiga simkunskaperna.

Uppsala den 12 mars 2012
Ludmilla Rosengren
Leg Läkare och medicinsk ansvarig i Svenska Babysimförbundet

Länk till originalet- Ludmillas Blogg - Kloraminer och astma

Stäng fönster