Vid frånvaro pga av sjukdom går det bra att ta igen förlorat

simtillfälle på annan ort under pågående kurs, måste bokas i förväg dock!